OVER ONS

Uw partner voor al uw schoonmaakbehoeften!

Bij Quick Shine Cleaning B.V. voeren we niet alleen uit, maar denken we ook met u mee! Uw persoonlijk accountmanager staat altijd voor u klaar en vertaalt uw specifieke wensen in een op maat gesneden dienst.

Regelmatig worden werkprogramma’s besproken en geëvalueerd. Quick Shine Cleaning B.V. is innovatief en denkt mee hoe de zaken anders en efficiënter kunnen, waarmee u tijd en geld kunt besparen, daarom voor u de juiste, zakelijke partner in al uw schoonmaakwerk.

Project Image
Kwaliteit

Bij Quick Shine Cleaning zijn wij continu bezig met het verbeteren, vernieuwen en optimaliseren van onze dienstverlening. Het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft het beleid van Quick Shine Cleaning ten aanzien van de beheersing, verbetering en vastlegging van het kwaliteitsbeleid, dat leidt tot een veilige dienstverlening waarmee zo effectief mogelijk wordt voldaan aan de behoefte van afnemers, en dat met minimale verspilling van middelen wordt gerealiseerd.

Bij het vaststellen van de uitgangspunten van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft de NEN-EN-ISO 9001: 2015 als leidraad gefungeerd. De voor de organisatie van toepassing zijnde wetten en regelgevingen worden in acht genomen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft tot doel een aantoonbare garantie te geven van onze kwaliteit, voor zover het gaat om de (milieu-) veiligheid en essentiële eigenschappen van producten en diensten. Dit moet bereikt worden tegen de laagst mogelijke kosten. Daarom is het van belang, dat de beschreven en gevolgde procedures in het dagelijks werk kunnen worden toegepast. De juiste toepassing en het in stand houden van het kwaliteitssysteem is van groot belang voor de continuïteit van ons bedrijf. De organisatorische, technische en administratieve routines zijn vastgelegd in procedures, zodanig dat de verantwoordelijkheden van iedere medewerker van Quick Shine Cleaning ten aanzien van het voldoen aan deze eisen eenduidig zijn vastgelegd. De correctieve maatregelen moeten dusdanig genomen worden, dat een voortdurende verbetering van producten, processen en diensten gewaarborgd is.

Alle medewerkers zijn op de hoogte van de geëiste criteria en zijn verplicht deze in de praktijk toe te passen. De beleidsverklaring kan opgevraagd worden door belanghebbenden, zijnde klanten, leveranciers en onderaannemers. Ook zij dienen op de hoogte te zijn van het beleid van Quick Shine Cleaning. Indien het kwaliteit- en milieubeleid niet nageleefd wordt, zullen passende maatregelen genomen worden.

De vakbekwaamheid, de motivatie en de competentie van de medewerkers zijn van groot belang voor het succes van de onderneming. De medewerkers rapporteren aan de directe chef en/ of aan de algemeen directeur, die de noodzakelijke acties of aanbevelingen toetsen en de beslissing nemen deze al dan niet uit te voeren. Zo werken wij continu aan verbeteren om aan de verwachtingen te voldoen.

Schoonmaken is een vak, ons vak!

Quick Shine Cleaning: al 20 jaar uw betrouwbare, flexibele en transparante partner.

Betrouwbaar

Quick Shine Cleaning B.V. is een betrouwbare partner waar u van op aan kan! ‘Afspraak is afspraak’ staat bij ons hoog in het vaandel. Gezien de jarenlange contracten met onze vaste klanten, maken wij dit ook waar, zowel binnen de gemaakte afspraken als in kwaliteit en efficiënte werkwijze. Door onze eigen kwaliteitscontroles, bewaken wij de naleving van de gemaakte afspraken. Quick Shine Cleaning B.V. staat garant voor betrouwbaarheid door de persoonlijke benadering, verantwoordelijkheidsgevoel en kwaliteitsbewustzijn, waarin de wensen van de klant centraal staan. Quick Shine Cleaning B.V. heeft goed opgeleide medewerkers en doordachte werkmethodes, die op elke locatie de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het schoonmaken op een hoog niveau houden.

Flexibel

Quick Shine Cleaning B.V. levert maatwerk, maar wij kunnen ook in onverwachte situaties, snel en daadkrachtig reageren. Een verhuizing, storm- of waterschade, Shine Cleaning biedt onmiddellijk de helpende hand. Flexibiliteit is ons op het lijf geschreven en een kernpunt in onze organisatie. Wij passen ons graag aan bij de wensen van de opdrachtgever. Zo leveren wij ook Multi-Services, waarbij wij, bijvoorbeeld ten behoeve van gemeubileerde verhuur, niet alleen perfect schoonmaken, maar ook alle puntjes op de i zetten, van het opmaken van bedden tot een bloemetje op tafel. Kortom: Wij bieden flexibiliteit, transparantie en betrouwbaarheid daardoor voelen wij ons ook echt uw partner.

Transparant

Quick Shine Cleaning B.V. is niet alleen transparant en helder in het schoonmaakwerk, maar ook in de facturatie van haar diensten. Dankzij onze planmatige en transparante werkwijze, zijn onze offertes en facturen geen lastige puzzelstukjes. De helderheid waarmee we werken vindt u terug in alle onderdelen van onze dienstverlening: een volkomen transparante calculatie en duidelijke werkprocedures. Quick Shine Cleaning B.V. stelt in overleg met de opdrachtgever een compleet dienstenpakket samen, waarin wordt vastgelegd welke werkzaamheden op welke tijdstippen worden uitgevoerd. Zo weet u precies waar u aan toe bent en leveren onze diensten nooit onnodige discussies op; een gerust gevoel! Een optimale communicatie vinden wij belangrijk.